IMPLANTS DENTALS: QUÈ PODEM FER SI ENS FALTA UNA DENT?

IMPLANT DENTAL

Els implants dentals són un dels tractaments en que vam ser pioners a la nostra comarca i hem centrat els nostres esforços en seguir ser un referent en aquest procediment restaurador.

Per aquest motiu avui en dia un dels tractaments més sol·licitats a la nostra consulta és la rehabilitació d’una sola dent. Històricament, el tractament d’aquests casos requeria la realització de pròtesis fixes recolzades sobre les dents veïnes, el que coneixem com a pont. Amb aquest tractament s’havia de fer una reducció de la mida de les dents sanes que formaven part del pont per poder subjectar la dent que faltava, al rebaixar aquestes dents sobre les que es recolzava s’augmentava el risc de sensibilitat i endodòncia.

Actualment el tractament d’elecció per aquests casos ha canviat, el tractament més indicat és l’implant dental unitari.

PARTS D'IMPLANT DENTAL

Els implants dentals tenen dues parts bien diferenciades:

la primera és el cargol que es col.loca dins de l´ós del pacient i que fa la funció de l’arrel de la dent,

la segona és la corona protètica que és la part visible a l’exterior de la boca, des de que posem l’implant dental fins que es pot posar la corona poden passar de 2 a 3 mesos en els que habitualment el pacient porta una dent provisional.

Mitjançant els implants unitaris i la col·locació de la corona corresponent, aconseguim la rehabilitació d’aquests espais sense posar en risc les dents veïnes i obtenim una sèrie d’avantatges, com serien la millora del confort, la masticació, l’estètica i, en definitiva, el somriure.

Demaneu una primera visita i us informarem sobre les possibilitats de restauració de la vostra boca mitjançant un implant dental.

 cas implant dental